TA Triumph-Adler

úvodní strana mapa stránek EN DE

Vytisknout

Vize, poslání a hodnoty společnosti TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o.

Management a podniková kultura, jako faktory zaručující úspěšnou budoucnost, hrají ve společnosti TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o. důležitou roli. Jsme přesvědčeni, že orientovat se na skutečné hodnoty odráží nejen naši společenskou odpovědnost, nýbrž umožňuje zákazníkům udělat si představu o svém obchodním partnerovi. Dále pak napomáhá zaměstnancům nalézt ve své práci skutečný smysl. Podniková kultura přitom není nic neměnného, ba naopak podléhá procesu neustálého přizpůsobování a zlepšování.

1. Trh a hospodářská soutěž

Náš trh je Document Business. Naše matka je akciovou společností, která dominuje na německém trhu. Na českém trhu chceme naše postavení upevnit a chceme růst rychleji než naši konkurenti. Tohoto cíle dosáhneme organickým růstem a rozšiřováním v oblasti jednotlivých regionů.

2. Zákazníci

V centru naší pozornosti stojí zákazník a jeho potřeby. Nabízíme kompletní řešení všech otázek týkajících se dokumentů a kancelářské techniky. Naše služby jsou vysoce profesionální, velký důraz klademe na kvalitu
a spolehlivost. Naše ceny jsou férové a přiměřené.

3. Ziskovost

Nechceme se porovnávat s průměrnými firmami a ani se podle nich řídit. Naopak my sami chceme nastavit laťku náročnosti a stát se nejvíce prosperujícím podnikem na našem trhu.

4. Jistota pracovních míst

Růst a ziskovost nejsou samoúčelné. Slouží především k zajištění pracovních míst, umožnění profesionálního postupu a tvorbě nových pracovních míst.

5. Zaměstnanci

Svých cílů dosáhneme pouze s pomocí kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců. Vyžadujeme vysokou úroveň výkonů, současně ovšem podporujeme své zaměstnance při jejich dosažení. Špičkové výkony se rozhodně vyplatí a pracovat v naší firmě je radostí a potěšením. Vedoucí pracovníci svým jednáním reprezentují vize, poslání a hodnoty naší firmy.

6. Inovace a procesy

Důležitým faktorem pro nadprůměrný růst při vysoké ziskovosti jsou inovace a účinné a spolehlivé obchodní procesy. Díky inovacím v oblasti tiskových řešení jsme vždy o krok před našimi konkurenty. Účinnost a spolehlivost našich obchodních procesů dosahujeme neustálým zlepšováním. Zdaleka nám nestačí být „pouze“ dobří.

7. Transparentnost

Máme jasné cíle, pro jejichž dosažení stanovujeme potřebná opatření, která důsledně plníme. Protože zlepšit se dá pouze to, co je měřitelné, stanovili jsme četné ukazatele, které zajišťují transparentnost všech procesů až do nejmenších detailů. Dokonalá interní komunikace zajišťuje jednotný stav informací na všech úrovních. Komunikace naší firmy uvnitř i navenek je příkladná.

8. Společenský styk

Chováme se k sobě otevřeně a upřímně, respektujeme své kolegy, jejich názory a neděláme „podrazy“. Nezamlčujeme chyby a slabiny. Chyby tolerujeme, ale vyžadujeme, abychom z nich čerpali poučení a tímto způsobem se neustále zlepšovali. Konstruktivní kritiku považujeme za přínosnou, destruktivní kritiku odmítáme.

9. Obchodní partneři

Ve vztazích k obchodním partnerům jsme velice spolehliví a čestní. Na své obchodní partnery klademe vysoké požadavky, ovšem na oplátku jsme připraveni vyhovět jejich vysokým nárokům.

10. Společnost a životní prostředí

Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a vůči společnosti a naše opatření jsou koncipována tak, abychom tuto odpovědnost také naplnili. Splňujeme náročná kritéria ISO 14001.

Přihlášení

Pronajaté stroje