TA Triumph-Adler

úvodní strana mapa stránek EN DE

Vytisknout

FAQ


Co znamená pro zákazníka mít stroj v nájmu?
Pokud si vezme zákazník stroj do nájmu, získává do užívání stroj bez vstupních nákladů. Platí měsíční nájemné, ve kterém je zahrnutý i předpokládaný počet kopií, tisků popř. skenů a faxů za měsíc. Za každou stranu nad dohodnutý měsíční limit se platí konkrétní cena. V těchto platbách je zahrnuta kompletní péče o stroj včetně dodávek spotřebního materiálu a náhradních dílů. V případě, že stroj v nájmu nelze opravit v dohodnutém termínu, má zákazník možnost požádat o náhradní stroj. Vyúčtování plateb za stránku je čtvrtletní, aby byly zohledněny výkyvy ve využití stroje.

Co je to emulace KC-GL?
Tato emulace tisku je shodná s emulací HPGL (Hewlett Packard Graphic Language) a je ve všech strojích TA.

Mají stroje TA emulaci tisku Adobe PostScript level 3?
Ano, všechny stroje jsou standardně dodávány včetně této emulace.

Co jsou to funkce e-MPS?
Je to funkce, která umožní uložení úlohy do paměti stroje popřípadě na pevný disk. K dispozici jsou čtyři základní funkce: "Rychlá kopie", "Nejprve korektury", "Důvěrný tisk", "Uložení úlohy". Dále lze používat virtuální schránku paměti k ukládání čárových kódů. Na každou uloženou úlohu vytisknete specifický čárový kód a pomocí čtečky čárových kódů jej znovu vyvoláte a vytisknete z paměti stroje. Rozlišujeme dva typy úloh s čárovým kódem: trvalé a dočasné. Když bude nedostatek místa v paměti stroje, dočasné úlohy budou automaticky odstraněny v pořadí od nejstarší k nejnovější, zatímco trvalé úlohy odstraněny nebudou. Tato funkce vyžaduje HD-4 nebo Compact Flash kartu.

Co je to funkce "Rychlá kopie"?
V případě, že potřebujete kopii již vytisknuté úlohy, můžete tak provést rovnou z ovládacího panelu stroje bez nutnosti dokument znovu tisknout z počítače.

Co je to funkce "Nejprve korektury"?
Jestliže tisknete vícestránkový dokument v několika kopiích, pomocí této funkce stroj vytiskne pouze jednu sadu pro korekturu, poté pomocí ovládacího panelu spustíte dokončení úlohy.

Co je to funkce "Důvěrný tisk"?
Pomocí ovladače a vlastnosti tiskárny můžete každou svou úlohu zabezpečit čtyřmístným PIN kódem. Úloha se uloží do paměti stroje a nevytiskne se dokud si jej nezvolíte na ovládacím panelu zařízení a nezadáte odpovídající PIN kód.

Co je to funkce "Uložení úlohy"?
Nejčastěji tisknuté dokumenty (hlavičky faxů, hlavičkové papíry, formuláře apod.) můžete uložit do paměti stroje a pak je pomocí panelu rovnou vytisknout bez nutnosti tisknout z počítače. V případě potřeby je možné jednotlivé dokumenty zabezpečit čtyřmístným heslem.

Co je to funkce RAM Disku?
Tato funkce zabezpečuje využívat paměť stroje a tím především funkce e-MPS.

Mají stroje TA elektronické třídění a sortování?
Jakým způsobem sortují? Ano. Všechny stroje TA mají elektronické třídění (1,2,3) od řady DC 2216 výš mají stroje také rotační sortování systémem A4/A4R. Nutné pro tuto funkci je mít alespoň dva zásobníky papíru.

Jsou ovladače ke strojům TA univerzální?
Ano, na instalaci všech tiskáren a multifunkčních zařízení stačí jedno instalační CD.

Uváděné maximální zatížení strojů TA jsou pouze jednorázová?
Ne, jsou to zatížení, které stroj zvládne nárazově i vícekrát. Avšak při takovémto přetížení se značně zkracuje doba životnosti.

Při instalaci skeneru u stroje DC 2018 je nutné zadat registrační číslo, kde ho naleznu?
Toto číslo je nutné zadat pouze při instalaci skenování do PC. Toto číslo naleznete v příloze manuálu k dodanému stroji.

Je ke strojům TA dodávaný monitorovací software síťových zařízení?
Ano, ke všem strojům dodáváme zdarma program Network Print Monitor pro sledování stavu všech síťových zařízení. Program upozorní na otevřený kryt, zablokovaný papír, docházející toner atd. pomocí e-mailu či výstražné zvukové signalizace.

Přihlášení

Pronajaté stroje