TA Triumph-Adler

úvodní strana mapa stránek EN DE

Vytisknout

Financování


Společnost Triumph-Adler Česká republika s.r.o. nabízí v rámci služeb svým zákazníkům různé možnosti financování jejich investice. Vedle hotovostní či bezhotovostní platby můžete u nás využít financování prostřednictvím pronájmu či leasingu.

Pronájem

Financování formou pronájmu se v posledních letech stalo velmi oblíbeným a žádaným způsobem pořízení majetku, který v sobě skrývá celou řadu výhod, jež často hrají podstatnou roli při rozhodování o koupi.
Pronájem zařízení je smluven na určité časové období a po jeho ukončení zůstává zařízení buď v majetku dodavatele nebo si stroj zákazník odkoupí. Ve velké míře případů je starý stroj nahrazen novou technikou a nájem pokračuje dále.

Výhody pronájmu:

Leasing

Společnost Triumph-Adler Česká republika s.r.o. umožňuje svým klientům využít financování investice prostřednictvím leasingu. Hlavní výhodou tohoto způsobu financování je, že zákazník nemusí investovat celou částku ihned, ale rozmělní ji do leasingových splátek dle sjednané doby leasingu, které jsou daňově uznatelným nákladem.

Naše společnost myslí na Vás i Váš vzácný čas a veškeré podklady ke smlouvě lze podat elektronicky a leasingová smlouva tak může být vyřízena do několika hodin.

Pro další informace ohledně možného způsobu financování kontaktujte obchodní oddělení společnosti: ta@ta.cz.  Naši obchodníci jsou připraveni Vám pomoci najít tu nejvhodnější formu financování dle Vašich potřeb a možností.

Přihlášení

Pronajaté stroje