TA Triumph-Adler

úvodní strana mapa stránek EN DE

Vytisknout

TOM - Optimalizace nákladů

Outsourcing

Tedy přenesení odpovědnosti za určitou část činnosti organizace, zpravidla nikoli hlavní podnikatelské činnosti, na externí zdroj, je významným fenoménem od 90. let 20. století. Výhody outsourcingu jsou zřejmé: zvýšení kvality produktu, úspory nákladů, zvýšení cash-flow, omezení investičních úvěrů, omezení investičních nákladů jejich transformací do provozních nákladů a tedy snadné anticipování budoucích nákladů, v neposlední řadě pak možnost plně soustředit pozornost na hlavní předmět podnikání.
Pro zajištění outsourcovaných služeb má naše společnost vybudovánu organizační strukturu, která je schopna pružně reagovat na požadavky zákazníků na celém území republiky

T.O.M. – Systémové řešení firemního tisku

Přemýšleli jste někdy jaké jsou skutečné náklady na tisk, kopírování, skenování a faxování ve Vaší firmě? Považujete tyto náklady za potřebnou nutnost a nikdy Vás ani nenapadlo uvažovat, kolik tajných úspor se v nich skrývá?

Optimalizace tiskových nákladů vede k vyšší efektivitě

 „Moderní řešení šité na míru potřebám Vaší firmy.“

Skutečností je, že firmy stále pořizují techniku "tak jak jde život", umísťují ji většinou tam, kde byla dříve a nehledí na jejich skutečné potřeby. Každá společnost denně vytváří velké množství digitálních dokumentů a jen málo z nás si uvědomuje, že tyto dokumenty jsou následně na různých zařízeních tisknuty, kopírovány nebo faxovány. Neefektivní systém rozmístění, různorodost zařízení a technologie přináší náklady, které mohou negativně ovlivňovat efektivitu celého IT řešení.

Optimalizací Vašeho Dokument Business jsme schopni podstatně snížit Vaše náklady, zároveň zvýšíme Vaši efektivnost a ušetříme Váš čas i nervy.  Zajistíme optimální workflow ve Vaší firmě, vybavíme Vás moderní technikou a náš servisní tým vyškolených techniků plně zajistí potřeby bezproblémového chodu, počínaje instalací až po údržbu a obnovu Vašeho technického a softwarového vybavení.


Současná situace:

 Realizace projektu

Přínosy pro Vaši firmu

Jeden příklad za všechny:

Společnost střední velikosti disponuje 35 tiskárnami a 8 multifunkčními zařízeními různých značek. Celkem vytváří pro zajištění svého provozu 120 tisíc stran za měsíc. Po provedení analýzy nákladů na pořízení a provoz techniky byly zjištěny náklady ve výši 95 tisíc korun za měsíc. To znamená, že jedna vytvořená stránka ve skutečnosti stojí 0,76 Kč.

Po tomto zjištění byla provedena analýza toku dokumentů, výběr vhodných zařízení a optimalizace jejich rozmístění.

Výsledkem těchto činností bylo snížení celkových nákladů o 33%, což přineslo společnosti roční úsporu více jak 376 000,- Kč, aniž by byla snížena kvalita a disponibilita tisků.


Dejte nám Vaši důvěru a my Vám navrhneme komplexní řešení, které spolehlivě, efektivně a hospodárně zajistí potřeby Vaší firmy a odhalí Vaše skryté náklady.Kontaktujte nás , řekneme vám, kolik ušetříte.


Přihlášení

Pronajaté stroje